HT17 är igång!

Nu är höstterminen 2017 igång och med det LSSK:s ordinarie måndagsmöten. Under de första veckorna efter hälsningsgillet har vi haft både uppstartmöte, introduktionsmöte och spelkväll. Missade du någon av dessa? Ingen fara, bara att svänga förbi något av våra kommande möten, som du kan hitta här nedanför:

18/9 – internationell politik med Burmanätverket: alla som vill kan engagera sig i S-studenters största utskott

25/9 – Crash Course i Marxism – hur påverkar Marx socialdemokratin idag?

2/10 – Workshop i politiskt skrivande med tidskriften Libertas

9/10 – Kårpolitik och vår roll i studentrörelsen

Tips! Håll koll på vår Facebooksida för mer info och uppdateringar vad som händer i klubben.

Utbildningshelg med S-studenter

Den 5-7 Maj har Skånes S-studenter en utbildningshelg för nya medlemmar! Vi kommer att hålla till på Klostersågens kursgård för att både prata och lära oss om politik. Låter det kul? Kolla då in dokumentet nedan där det finns praktisk information om transport, mat, schema etc. Hoppas att vi ses där!

S-studenters utbildningshelg – praktisk info

 

Motions- och nomineringsmöte 27/3

Snart är det nominerings- och motionsstopp för förbundskongressen. Förbundskongressen är det högsta beslutande organet inom s-studenter, där alla studentklubbar från hela landet finns representerade. Kongressen kommer att hållas den 9-11 Juni på Viskadalens kursgård utanför Borås, och det är där besluten kring vilka frågor som kommer drivas av det socialdemokratiska studentförbundet kommer att tas. Således är detta ett utmärkt sätt att påverka den faktiska politiken som förs, vilket görs genom att skriva motioner. Dessa ska skickas till lssk@s-studenter.se

Under kongressen kommer det även att väljas en ny förbundsstyrelse samt redaktionen för Libertas (s-studenter egna tidning). Alla medlemmar i LSSK kan nominera en eller flera medlemmar från klubben som du tycker LSSK bör nominera till både styrelsen och Libertas. Nomineringen bör innehålla namnet på den som nomineras, samt om personen blivit tillfrågad. Nomineringarna skickas till lssk@s-studenter.se

Slutgiltigt beslut kommer att tas på ett motions -och nomineringsmöte den 27 Mars i ”bunkern” (Kattesund 5C), klockan 18:30. För att äga rösträtt krävs medlemskap i LSSK och att medlemsavgiften har erlagts senast två veckor innan mötet.

Sista dagen att nominera medlemmar och skicka in motioner inför mötet är den 26 Mars. Motioner/nomineringar inkomna efter detta datum kommer inte behandlas på mötet.

Årsmöte 2017

På Måndagen den 27 Februari hade LSSK sitt årsmöte där en ny styrelse valdes. Den avgående styrelsen i form av Gustav Ekström (ordförande), Martin Hansen, Paula Pontvik och Alma Carlsson (styrelseledamöter) samt Anton Jordås (inadjungerad i sin roll som förbundsstyrelseledamot) avtackades.

Styrelsen för verksamhetsåret 2017/2018 består nu av Pontus Pyk (ordförande), John Linde (kassör) samt Oskar Hansson (styrelseledamot).

Mötet avslutades högtidligt med sjungandet av ”Internationalen”.

Extra årsmöte ht16

Måndagen den 17/10-2016 hade LSSK ett extra årsmöte. Under det extra årsmötet valdes Alma Carlsson enhälligt till styrelsen, varpå den andra vakanta posten fortsatt vakantsattes.

alma

Alma Carlsson kommer från SSU Frihet i Lund, och studerar för tillfället ekonomisk historia. Då det extra årsmötet blev snabbt hanterat så avslutades mötet med debattlekar. Styrelsen består numera av Gustav Ekström, ordförande, John Linde, kassör, Martin Hansen och Alma Carlsson, styrelseledamöter, samt Anton Jordås, inadjungerad i sin roll som förbundsstyrelseledamot.

Extra årsmöte 17/10

röda fanor och damer

LSSK:s styrelse kallar härmed till ett extra årsmöte. Årsmötet är den 17/10 kl 18.15 (med akademisk kvart) i den så kallade Bunkern (Kattesund 5c). 

Då det är ett extra årsmöte så får enbart ärenden varför årsmötet sammankallas lyftas. Detta ärende är att fylla vakanser i styrelsen, i och med att en plats står sen tidigare tom samtidigt som medlemsansvarig Paula Pontvik har byt studieort till Uppsala.

För att uppbära rösträtt vid årsmötet så måste du ha erlagt din medlemsavgift, så att du finns registrerad i medlemslistan. Medlemslistan dras ut senast fredagen innan årsmötet.

För att ställa upp till val till styrelsen ska antingen en intresseanmälan skickas till valberedningens ordförande Klara Strandberg, via strandberg.klara@gmail.com eller lyftas vid årsmöte (och i så fall emot förmodat förslag ifrån valberedningen). För att vara valbar bör du ha erlagt medlemsavgift.

Mejl ska bestå av:

  • Namn;
  • Mejl, telefonnummer;
  • Varför du vill sitta i LSSK:s styrelse.

Dagordningen kommer finnas tillgänglig senast två veckor innan årsmötet. Den kommer att skickas ut via LSSK:s mejllista, som du kan skriva upp dig till via denna länk, eller i lokalen.

 

 

Vårterminen 2016

Ett på måfå utvald samling foton ifrån vårterminen 2016. Tyvärr saknas foton ifrån t.ex. föreläsningen med Björn von Sydow.

Kongressen 2016 kan beskrivas som (likt de flesta andra) framgångsrik för LSSK. Våra motioner bifalles, vår förslag gick igenom, Anton Jordås valdes igen till förbundsstyrelsen. Till valberedningen valdes såväl tidigare ordförande Klara Strandberg som tidigare LSSK-medlemmen och vice ordförande för studentförbundet Daniel Johansson. På kongressen behandlas den nytillkomna Reformprogrammet.

I övrigt så dominerades vårterminen av den politiska närvaron och kampanjverksamhet.

Dels så hade LSSK så kallade frukostkampanjer där vi under en handfull kalla vårmorgnar med rejält snålblåst stod utan bland annat LUX, Universitetsbiblioteket och Eden och delade ut kaffe, pamfletter och en frukostkasse. Därutöver sedvanlig kaffe+politik-kampanjer.

Därtill närvarade LSSK även på SSU Skånes distriktskonferens i Hässleholm och på partiets distriktskongress i Helsingborg. LSSK tog tillsammans med Lunds arbetarekommun exempelvis ställning mot Värdlandsavtalet och den S-ledda regeringens nya migrationspolitik.

Motionsstopp inför partikongressen 2017

 

Mellan den 8-12 april nästa år så pågår socialdemokraternas partikongress, och självklart har vi som studenter extra mycket att anmärka på. Såväl avgränsning, metod, teori som en viss bristande precision med politiken förtjänar att granskas.

Som medlem i LSSK har du tre formaliserade sätt att påverka nationell politik. De två första är genom SSU och S-studenter, den tredje är genom partiet och Lunds Arbetarekommun [LAK]. Den tionde oktober (10/10) har LAK sitt motionsstopp för samtliga motioner till nästa års partidistriktskongress samt partikongress.

LSSK har som s-förening rätt att skicka in motioner till LAK. Därför har vi satt vårt interna motionsstopp till den andra oktober (2/10), det vill säga om 15 dagar. Dagen därpå klockan 18.30 i Bunkern (Kattesund 5c) så har LSSK sitt motionsmöte, där vi kommer även viga cirka 30 minuter åt att polera inskickade motioner.

När en motion sänds in, och sedan lyfts, på LSSK:s motionsmöte så slutar den upp (förhoppningsvis) antagen som egen eller enskild (egen är i klubbens namn, enskild är i motionärens namn). Det är självklart möjligt att skicka in motioner direkt till LAK. Motioner som önskas lyftas av LSSK ska skickas in till lssk@s-studenter.se innan motionsstoppet.

För tips på hur du skriver motioner uppmuntrar vi dig att besöka vårt nästa måndagsmöte, eller granska tidigare motioner som finns på vår facebook-grupp eller t.ex. motioner från LAK 2015.

Motionsmötet för LAK infaller 30/10.

Skånedusten – SSU vs. S-studenter

SSU Skåne arrangerade Söndagen den 11/9 en fotbollsmatch mellan S-Studenter i Skåne och SSU Skånes medlemmar. Trots SSUarnas yngre ålder, bättre kondition och allmänt bättre bollspel så lyckades Skånes S-Studenter efter en mycket intensiv dust kamma hem segern!

Med en hela 6-1 så gick LSSK och MSSK segrande. Daniel Pettersson var dustens målkämpe som sköt in hela fyra mål. Segern var dock inte utan blodsutgjutelse då SSU Skånes kassör Adriaan Ericsson och LSSK:s kassör John Linde kolliderade, varpå båda fick föras till SUS.

Pokalen finns nu att beskåda i Bunkern.

Gå med i s-studenter

Nya tider, ny teknologi, nya sätt att gå med i s-studenter! Se bara till att hålla dig bokförd i Lund, alternativt att skriva ”LSSK” i meddelanderaden.

 

swish