Extra årsmöte ht16

Måndagen den 17/10-2016 hade LSSK ett extra årsmöte. Under det extra årsmötet valdes Alma Carlsson enhälligt till styrelsen, varpå den andra vakanta posten fortsatt vakantsattes.

alma

Alma Carlsson kommer från SSU Frihet i Lund, och studerar för tillfället ekonomisk historia. Då det extra årsmötet blev snabbt hanterat så avslutades mötet med debattlekar. Styrelsen består numera av Gustav Ekström, ordförande, John Linde, kassör, Martin Hansen och Alma Carlsson, styrelseledamöter, samt Anton Jordås, inadjungerad i sin roll som förbundsstyrelseledamot.

Extra årsmöte 17/10

röda fanor och damer

LSSK:s styrelse kallar härmed till ett extra årsmöte. Årsmötet är den 17/10 kl 18.15 (med akademisk kvart) i den så kallade Bunkern (Kattesund 5c). 

Då det är ett extra årsmöte så får enbart ärenden varför årsmötet sammankallas lyftas. Detta ärende är att fylla vakanser i styrelsen, i och med att en plats står sen tidigare tom samtidigt som medlemsansvarig Paula Pontvik har byt studieort till Uppsala.

För att uppbära rösträtt vid årsmötet så måste du ha erlagt din medlemsavgift, så att du finns registrerad i medlemslistan. Medlemslistan dras ut senast fredagen innan årsmötet.

För att ställa upp till val till styrelsen ska antingen en intresseanmälan skickas till valberedningens ordförande Klara Strandberg, via strandberg.klara@gmail.com eller lyftas vid årsmöte (och i så fall emot förmodat förslag ifrån valberedningen). För att vara valbar bör du ha erlagt medlemsavgift.

Mejl ska bestå av:

 • Namn;
 • Mejl, telefonnummer;
 • Varför du vill sitta i LSSK:s styrelse.

Dagordningen kommer finnas tillgänglig senast två veckor innan årsmötet. Den kommer att skickas ut via LSSK:s mejllista, som du kan skriva upp dig till via denna länk, eller i lokalen.

 

 

Vårterminen 2016

Ett på måfå utvald samling foton ifrån vårterminen 2016. Tyvärr saknas foton ifrån t.ex. föreläsningen med Björn von Sydow.

Kongressen 2016 kan beskrivas som (likt de flesta andra) framgångsrik för LSSK. Våra motioner bifalles, vår förslag gick igenom, Anton Jordås valdes igen till förbundsstyrelsen. Till valberedningen valdes såväl tidigare ordförande Klara Strandberg som tidigare LSSK-medlemmen och vice ordförande för studentförbundet Daniel Johansson. På kongressen behandlas den nytillkomna Reformprogrammet.

I övrigt så dominerades vårterminen av den politiska närvaron och kampanjverksamhet.

Dels så hade LSSK så kallade frukostkampanjer där vi under en handfull kalla vårmorgnar med rejält snålblåst stod utan bland annat LUX, Universitetsbiblioteket och Eden och delade ut kaffe, pamfletter och en frukostkasse. Därutöver sedvanlig kaffe+politik-kampanjer.

Därtill närvarade LSSK även på SSU Skånes distriktskonferens i Hässleholm och på partiets distriktskongress i Helsingborg. LSSK tog tillsammans med Lunds arbetarekommun exempelvis ställning mot Värdlandsavtalet och den S-ledda regeringens nya migrationspolitik.

Motionsstopp inför partikongressen 2017

 

Mellan den 8-12 april nästa år så pågår socialdemokraternas partikongress, och självklart har vi som studenter extra mycket att anmärka på. Såväl avgränsning, metod, teori som en viss bristande precision med politiken förtjänar att granskas.

Som medlem i LSSK har du tre formaliserade sätt att påverka nationell politik. De två första är genom SSU och S-studenter, den tredje är genom partiet och Lunds Arbetarekommun [LAK]. Den tionde oktober (10/10) har LAK sitt motionsstopp för samtliga motioner till nästa års partidistriktskongress samt partikongress.

LSSK har som s-förening rätt att skicka in motioner till LAK. Därför har vi satt vårt interna motionsstopp till den andra oktober (2/10), det vill säga om 15 dagar. Dagen därpå klockan 18.30 i Bunkern (Kattesund 5c) så har LSSK sitt motionsmöte, där vi kommer även viga cirka 30 minuter åt att polera inskickade motioner.

När en motion sänds in, och sedan lyfts, på LSSK:s motionsmöte så slutar den upp (förhoppningsvis) antagen som egen eller enskild (egen är i klubbens namn, enskild är i motionärens namn). Det är självklart möjligt att skicka in motioner direkt till LAK. Motioner som önskas lyftas av LSSK ska skickas in till lssk@s-studenter.se innan motionsstoppet.

För tips på hur du skriver motioner uppmuntrar vi dig att besöka vårt nästa måndagsmöte, eller granska tidigare motioner som finns på vår facebook-grupp eller t.ex. motioner från LAK 2015.

Motionsmötet för LAK infaller 30/10.

Skånedusten – SSU vs. S-studenter

SSU Skåne arrangerade Söndagen den 11/9 en fotbollsmatch mellan S-Studenter i Skåne och SSU Skånes medlemmar. Trots SSUarnas yngre ålder, bättre kondition och allmänt bättre bollspel så lyckades Skånes S-Studenter efter en mycket intensiv dust kamma hem segern!

Med en hela 6-1 så gick LSSK och MSSK segrande. Daniel Pettersson var dustens målkämpe som sköt in hela fyra mål. Segern var dock inte utan blodsutgjutelse då SSU Skånes kassör Adriaan Ericsson och LSSK:s kassör John Linde kolliderade, varpå båda fick föras till SUS.

Pokalen finns nu att beskåda i Bunkern.

Gå med i s-studenter

Nya tider, ny teknologi, nya sätt att gå med i s-studenter! Se bara till att hålla dig bokförd i Lund, alternativt att skriva ”LSSK” i meddelanderaden.

 

swish

Första veckorna ht16

hälsningsgille ht16

[English below]

LSSKs styrelse har under höstterminen planerat att mötena sker efter mönstret socialt, bildning och politisk närvaro. Därför är de första veckorna av planeringen följande: 

 

 • Måndag 5/9, kl 17 – informationsmöte, samling i Bunkern, följt av att vi kl 18.00 går iväg och deltar på ett evenemang arrangerat av ABF.
 • Måndag 12/9, kl 18.30 – planeringsmöte, utgår ifrån planeringsförslag framlagt på https://www.facebook.com/groups/vi.i.lssk/ .
 • Måndag 19/9, kl 18.30, socialt – Rödvinsvänstermöte, ta med eget vin (eller annan valfri dricka) och så snackar vi om marxism.
 • Måndag, 26/9, kl 18.30, bildning – LSSKs ordförande Gustav inleder samtalet med att prata om brittiska Labour-ledaren Jeremy Corbyn, följt förhoppningsvis av ett samtal om hur vi kan likt brittiska Labour ha ett annat valsystem när vi väljer ordförande (vu-ordf).
 • Måndag, 2/10, kl. 18.30, politisk närvaro – motionsskrivarverkstad inför partikongressen under vt17. Kort därpå är motionsstop i Lunds arbetarekommun.

 

 • Monday 5/9, kl 17 – information-meeting, gathering in Bunkern at 17.00. Afterwards we’ll head of to a local event arranged by ABF (”the workers’ education association”).
 • Monday  12/9, kl 18.30 – meeting focus on planning the rest of the semester. Bunkern.
 • Monday 19/9, kl 18.30, socialt – Red wine-lefties, bring your own wine or other prefered choice of drink. We’ll talk about Marx!
 • Monday , 26/9, kl 18.30, bildning – local chair Gustav will start the discussions by discussing the British labour leader Jeremy Corbyn, followed hopefully by a discussion of how we can change how we elect our chairman nationally.
 • Monday , 2/10, kl. 18.30, politisk närvaro – meeting where we write motions (bills) for the upcoming party congress in mars 2017.

 

If you have any questions, mail us or follow our event-page / har ni frågor, mejla eller följ LSSKs evenemangssida – https://www.facebook.com/pg/LundsSocialdemokratiskaStudentklubb/events & lssk@s-studenter.se !