Monthly Archives: mars 2012

Leif Pagrotsky på besök i Lund

Idag besökte Leif Pagrotsky Lund för att hålla föredrag om eurokrisen på Kårhuset och Eden. LSSK utnyttjade tillfället och kampanjade utanför!

Annonser

Studiecirkel, Nationalekonomi för vänstern

LSSK drog med start idag (tors 15 mars) igång en studiecirkel med boken Nationalekonomi för vänstern som utgångspunkt. Boken är skriven av ett antal personer med anknytning till socialdemokrati och nationalekonomi.

Kan nationalekonomisk teori användas för att argumentera för värden som jämlikhet och en ambitiös välfärd?

I det offentliga samtalet presenteras ofta national­ekonomisk forskning på ett onyanserat sätt som kan ge intrycket att mindre statliga regleringar och mer privata lösningar är vetenskapens universalverktyg. Den här bilden gör dock inte nationalekonomin rättvisa. Nationalekonomin är ett brett forskningsfält och långt ifrån så ideologiskt enkelspårig som många verkar tro. I själva verket kan den nationalekonomiska forskningen användas för att försvara såväl aktiv jämställdhetspolitik och små inkomstklyftor som en ambitiös offentlig sektor. Men hur ser dessa nationalekonomiska analyser ut?

I Nationalekonomi för vänstern får läsaren på ett intresseväckande sätt bekanta sig med nationalekonomins röda sida. Boken behandlar såväl nationalekonomins grundbe­grepp som modern ekonomisk forskning och går både att läsa av den som redan är bevandrad i nationalekonomisk teori och den som är ny inför ämnet.

(från Adlibris)

Studiecirkeln kommer diskutera några av de frågor som boken lyfter upp och vi har planerat in tre träffar till i vår. Se kalendariet för datum och läsanvisningar.  Givetvis är cirkeln öppen för alla intresserade, oavsett förkunskaper. Du är självklart välkommen även om du inte kan komma på alla träffarna!