Monthly Archives: oktober 2012

Seminarium 18 oktober: Hur förenar vi välstånd med minimal resursförbrukning?

Under oktober månad så arrangerar S-studenter i samarbete med Partiprogramkommissionen fyra stycken seminarier på olika orter runtom i Sverige med målet att uppmärksamma och diskutera fyra politiska frågor där den politiska utvecklingen har rört sig snabbare än vårt eget parti. Målet med seminarierna är att få till en bra och konstruktiv diskussion kring dessa frågor.

S-studenter tillsammans med programkommissionen presenterar därför:

Socialdemokraterna står för hållbar utveckling – hur förenar vi välstånd med minimal resursförbrukning?

Torsdagen den 18 oktober 2012

Forskningspresentation: Olof Kolte, universitetslektor i industridesign

Paneldeltagare:
Sara Karlsson, riksdagsledamot (S) i miljö- och jordbruksutskottet
Morgan Johansson, riksdagsledamot (S) och representant för programkommissionen

Moderator: Maja Nordström, redaktör för tidskriften Tvärdrag

Plats: Socialdemokraterna i Lund, Kattesund 5

Kaffe och smörgås serveras från 18.15
Seminariet pågår mellan 18.45 – 20.00

ALLA ÄR VÄLKOMNA!

Annonser