Monthly Archives: februari 2014

Ska vi låna mer för att Anders Borg har lånat för mycket?

Regeringen föreslog den 20 februari 2014 att studiemedlet ska göras om, bidragsdelen sänks med 300 kronor per månad medan lånedelen höjs med 1 000 kronor per månad. Det blir 13 000 mer i lån per år på universitetet.

Regeringen har under sina åtta år i Rosenbad sänkt skatterna med 140 miljarder kronor. Nu ska studenterna, de framtida skattebetalarna, hjälpa till att täcka upp för den borgerliga skattesänkarpolitiken.

Socialdemokratiska Studentförbunde ordförande Talla Alkurdi säger på s-studenter.se 

”När bostadskrisen tvingar studenter och deras föräldrar att skuldsätta sig för köp av bostad, vill nu regeringen spä på skuldnotan för studenter. Detta är också en signal från regeringen att den inte tror på högre utbildning. Den höga ungdomsarbetslösheten har lett till att söktrycket på högre utbildning sällan har varit så högt. Ändå väljer regeringen att minska lärosätenas resurser som i sig tvingas minska på antalet undervisningstimmar. Det är uppenbart att regeringen inte tror på utbildning”

Vi vill öka kvaliteten på den högre utbildningen och satsa på framtiden, men Sverige byter inte regering av sig själv. Vill du vara med och byta riktning och påverka allas vår framtid gå med i S-studenter och LSSK. Nu!

Lästips

Lundagård

Socialdemokraterna

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)

Dagens Arena

SACO

Politism

Annonser