Månadsarkiv: februari 2016

Årsmöte 7/3-16

Samtliga medlemmar i LSSK kallas till årsmötet den 7/3-16, klockan 18.30 på Kattesund 5c. Dagordningen är följande:

 1. Mötets öppnande;
 2. Val av mötesfunktionärer;
  a) ordförande;
  b) sekreterare;
  c) justerare tillika rösträknare;
 3. Fastställande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordning;
 5. Årsmötets behöriga utlysande;
 6. Styrelsen verksamhetsberättelse;
 7. Ekonomisk berättelse;
 8. Revisorernas utlåtande om den ekonomiska berättelsen;
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen;
 10. Val av presidium tillika firmatecknare;
 11. a) ordförande tillika firmatecknare;
  b) kassör tillika firmatecknare;
 12. Val av styrelse;
 13. Val av två revisorer;
 14. Val av två revisorsersättare;
 15. Val av valberedningens sammankallande;
 16. Val av valberedningens övriga två ledamöter;
 17. Motioner eller andra förslag från klubbens medlemmar, samt styrelsens eventuella utlåtande över dessa;
 18. Förslag ifrån styrelsen;
 19. Beslut om medlemsavgift;
 20. Fastställande av stadgarna;
 21. Gästerna har ordet;
 22. Avtackning;
 23. Övriga frågor;
 24. Mötet avslutas.

 

Önskar du att kandidera eller nominera till en post så bör en kandidatur/nominering skickas till strandberg.klara@gmail.com och mejlet bör innehålla namn på den som nomineras, men även vilken funktion som personen nomineras till, mejladress, telefonnummer och om personen är tillfrågad eller inte (det är självklart bra att kolla med den man nominerar innan mejlet skickas).

Nomineringsstopp är den 26/2-16! 

 

Hälsningar,

LSSK:s styrelse samt LSSK:s valberedning.

Annonser