Månadsarkiv: oktober 2016

Extra årsmöte ht16

Måndagen den 17/10-2016 hade LSSK ett extra årsmöte. Under det extra årsmötet valdes Alma Carlsson enhälligt till styrelsen, varpå den andra vakanta posten fortsatt vakantsattes.

alma

Alma Carlsson kommer från SSU Frihet i Lund, och studerar för tillfället ekonomisk historia. Då det extra årsmötet blev snabbt hanterat så avslutades mötet med debattlekar. Styrelsen består numera av Gustav Ekström, ordförande, John Linde, kassör, Martin Hansen och Alma Carlsson, styrelseledamöter, samt Anton Jordås, inadjungerad i sin roll som förbundsstyrelseledamot.

Annonser

Extra årsmöte 17/10

röda fanor och damer

LSSK:s styrelse kallar härmed till ett extra årsmöte. Årsmötet är den 17/10 kl 18.15 (med akademisk kvart) i den så kallade Bunkern (Kattesund 5c). 

Då det är ett extra årsmöte så får enbart ärenden varför årsmötet sammankallas lyftas. Detta ärende är att fylla vakanser i styrelsen, i och med att en plats står sen tidigare tom samtidigt som medlemsansvarig Paula Pontvik har byt studieort till Uppsala.

För att uppbära rösträtt vid årsmötet så måste du ha erlagt din medlemsavgift, så att du finns registrerad i medlemslistan. Medlemslistan dras ut senast fredagen innan årsmötet.

För att ställa upp till val till styrelsen ska antingen en intresseanmälan skickas till valberedningens ordförande Klara Strandberg, via strandberg.klara@gmail.com eller lyftas vid årsmöte (och i så fall emot förmodat förslag ifrån valberedningen). För att vara valbar bör du ha erlagt medlemsavgift.

Mejl ska bestå av:

  • Namn;
  • Mejl, telefonnummer;
  • Varför du vill sitta i LSSK:s styrelse.

Dagordningen kommer finnas tillgänglig senast två veckor innan årsmötet. Den kommer att skickas ut via LSSK:s mejllista, som du kan skriva upp dig till via denna länk, eller i lokalen.