Månadsarkiv: mars 2017

Motions- och nomineringsmöte 27/3

Snart är det nominerings- och motionsstopp för förbundskongressen. Förbundskongressen är det högsta beslutande organet inom s-studenter, där alla studentklubbar från hela landet finns representerade. Kongressen kommer att hållas den 9-11 Juni på Viskadalens kursgård utanför Borås, och det är där besluten kring vilka frågor som kommer drivas av det socialdemokratiska studentförbundet kommer att tas. Således är detta ett utmärkt sätt att påverka den faktiska politiken som förs, vilket görs genom att skriva motioner. Dessa ska skickas till lssk@s-studenter.se

Under kongressen kommer det även att väljas en ny förbundsstyrelse samt redaktionen för Libertas (s-studenter egna tidning). Alla medlemmar i LSSK kan nominera en eller flera medlemmar från klubben som du tycker LSSK bör nominera till både styrelsen och Libertas. Nomineringen bör innehålla namnet på den som nomineras, samt om personen blivit tillfrågad. Nomineringarna skickas till lssk@s-studenter.se

Slutgiltigt beslut kommer att tas på ett motions -och nomineringsmöte den 27 Mars i ”bunkern” (Kattesund 5C), klockan 18:30. För att äga rösträtt krävs medlemskap i LSSK och att medlemsavgiften har erlagts senast två veckor innan mötet.

Sista dagen att nominera medlemmar och skicka in motioner inför mötet är den 26 Mars. Motioner/nomineringar inkomna efter detta datum kommer inte behandlas på mötet.

Annonser

Årsmöte 2017

På Måndagen den 27 Februari hade LSSK sitt årsmöte där en ny styrelse valdes. Den avgående styrelsen i form av Gustav Ekström (ordförande), Martin Hansen, Paula Pontvik och Alma Carlsson (styrelseledamöter) samt Anton Jordås (inadjungerad i sin roll som förbundsstyrelseledamot) avtackades.

Styrelsen för verksamhetsåret 2017/2018 består nu av Pontus Pyk (ordförande), John Linde (kassör) samt Oskar Hansson (styrelseledamot).

Mötet avslutades högtidligt med sjungandet av ”Internationalen”.