Motionsstopp inför partikongressen 2017

 

Mellan den 8-12 april nästa år så pågår socialdemokraternas partikongress, och självklart har vi som studenter extra mycket att anmärka på. Såväl avgränsning, metod, teori som en viss bristande precision med politiken förtjänar att granskas.

Som medlem i LSSK har du tre formaliserade sätt att påverka nationell politik. De två första är genom SSU och S-studenter, den tredje är genom partiet och Lunds Arbetarekommun [LAK]. Den tionde oktober (10/10) har LAK sitt motionsstopp för samtliga motioner till nästa års partidistriktskongress samt partikongress.

LSSK har som s-förening rätt att skicka in motioner till LAK. Därför har vi satt vårt interna motionsstopp till den andra oktober (2/10), det vill säga om 15 dagar. Dagen därpå klockan 18.30 i Bunkern (Kattesund 5c) så har LSSK sitt motionsmöte, där vi kommer även viga cirka 30 minuter åt att polera inskickade motioner.

När en motion sänds in, och sedan lyfts, på LSSK:s motionsmöte så slutar den upp (förhoppningsvis) antagen som egen eller enskild (egen är i klubbens namn, enskild är i motionärens namn). Det är självklart möjligt att skicka in motioner direkt till LAK. Motioner som önskas lyftas av LSSK ska skickas in till lssk@s-studenter.se innan motionsstoppet.

För tips på hur du skriver motioner uppmuntrar vi dig att besöka vårt nästa måndagsmöte, eller granska tidigare motioner som finns på vår facebook-grupp eller t.ex. motioner från LAK 2015.

Motionsmötet för LAK infaller 30/10.

Annonser

Skånedusten – SSU vs. S-studenter

SSU Skåne arrangerade Söndagen den 11/9 en fotbollsmatch mellan S-Studenter i Skåne och SSU Skånes medlemmar. Trots SSUarnas yngre ålder, bättre kondition och allmänt bättre bollspel så lyckades Skånes S-Studenter efter en mycket intensiv dust kamma hem segern!

Med en hela 6-1 så gick LSSK och MSSK segrande. Daniel Pettersson var dustens målkämpe som sköt in hela fyra mål. Segern var dock inte utan blodsutgjutelse då SSU Skånes kassör Adriaan Ericsson och LSSK:s kassör John Linde kolliderade, varpå båda fick föras till SUS.

Pokalen finns nu att beskåda i Bunkern.

Gå med i s-studenter

Nya tider, ny teknologi, nya sätt att gå med i s-studenter! Se bara till att hålla dig bokförd i Lund, alternativt att skriva ”LSSK” i meddelanderaden.

 

swish

Första veckorna ht16

hälsningsgille ht16

[English below]

LSSKs styrelse har under höstterminen planerat att mötena sker efter mönstret socialt, bildning och politisk närvaro. Därför är de första veckorna av planeringen följande: 

 

 • Måndag 5/9, kl 17 – informationsmöte, samling i Bunkern, följt av att vi kl 18.00 går iväg och deltar på ett evenemang arrangerat av ABF.
 • Måndag 12/9, kl 18.30 – planeringsmöte, utgår ifrån planeringsförslag framlagt på https://www.facebook.com/groups/vi.i.lssk/ .
 • Måndag 19/9, kl 18.30, socialt – Rödvinsvänstermöte, ta med eget vin (eller annan valfri dricka) och så snackar vi om marxism.
 • Måndag, 26/9, kl 18.30, bildning – LSSKs ordförande Gustav inleder samtalet med att prata om brittiska Labour-ledaren Jeremy Corbyn, följt förhoppningsvis av ett samtal om hur vi kan likt brittiska Labour ha ett annat valsystem när vi väljer ordförande (vu-ordf).
 • Måndag, 2/10, kl. 18.30, politisk närvaro – motionsskrivarverkstad inför partikongressen under vt17. Kort därpå är motionsstop i Lunds arbetarekommun.

 

 • Monday 5/9, kl 17 – information-meeting, gathering in Bunkern at 17.00. Afterwards we’ll head of to a local event arranged by ABF (”the workers’ education association”).
 • Monday  12/9, kl 18.30 – meeting focus on planning the rest of the semester. Bunkern.
 • Monday 19/9, kl 18.30, socialt – Red wine-lefties, bring your own wine or other prefered choice of drink. We’ll talk about Marx!
 • Monday , 26/9, kl 18.30, bildning – local chair Gustav will start the discussions by discussing the British labour leader Jeremy Corbyn, followed hopefully by a discussion of how we can change how we elect our chairman nationally.
 • Monday , 2/10, kl. 18.30, politisk närvaro – meeting where we write motions (bills) for the upcoming party congress in mars 2017.

 

If you have any questions, mail us or follow our event-page / har ni frågor, mejla eller följ LSSKs evenemangssida – https://www.facebook.com/pg/LundsSocialdemokratiskaStudentklubb/events & lssk@s-studenter.se !

 

Årsmöte 7/3-16

Samtliga medlemmar i LSSK kallas till årsmötet den 7/3-16, klockan 18.30 på Kattesund 5c. Dagordningen är följande:

 1. Mötets öppnande;
 2. Val av mötesfunktionärer;
  a) ordförande;
  b) sekreterare;
  c) justerare tillika rösträknare;
 3. Fastställande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordning;
 5. Årsmötets behöriga utlysande;
 6. Styrelsen verksamhetsberättelse;
 7. Ekonomisk berättelse;
 8. Revisorernas utlåtande om den ekonomiska berättelsen;
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen;
 10. Val av presidium tillika firmatecknare;
 11. a) ordförande tillika firmatecknare;
  b) kassör tillika firmatecknare;
 12. Val av styrelse;
 13. Val av två revisorer;
 14. Val av två revisorsersättare;
 15. Val av valberedningens sammankallande;
 16. Val av valberedningens övriga två ledamöter;
 17. Motioner eller andra förslag från klubbens medlemmar, samt styrelsens eventuella utlåtande över dessa;
 18. Förslag ifrån styrelsen;
 19. Beslut om medlemsavgift;
 20. Fastställande av stadgarna;
 21. Gästerna har ordet;
 22. Avtackning;
 23. Övriga frågor;
 24. Mötet avslutas.

 

Önskar du att kandidera eller nominera till en post så bör en kandidatur/nominering skickas till strandberg.klara@gmail.com och mejlet bör innehålla namn på den som nomineras, men även vilken funktion som personen nomineras till, mejladress, telefonnummer och om personen är tillfrågad eller inte (det är självklart bra att kolla med den man nominerar innan mejlet skickas).

Nomineringsstopp är den 26/2-16! 

 

Hälsningar,

LSSK:s styrelse samt LSSK:s valberedning.

Höstens första möten – genomgång

Under de kommande veckorna är följande möten planerade. LSSK har möten varje måndag kl 18.30 men vissa möten är mer planerade än andra. Detta är en kort (och torr) genomgång av de som är planerade. Utöver detta finns en kontinuerlig kampanjverksamhet.

14 september – demonstration vid Stortorget i Lund. Refugees Welcome. Ett samarbete mellan politiska förbund i Lund har möjliggjort demonstrationen. Samling innan vid 17.30 i antingen Bunkern (vanliga lokalen) med SSU eller i arbetarekommunen med partiet. Efteråt så kan en fortsätta med ett partimöte alternativt samkväm.

21 september – planeringsmöte kl 18.30 i bunkern.

25 – 27 september – S-Studenter i Skåne har sin första grundutbildning på klostersågen. Kostnadsfritt men kräver medlemskap hos SSU/s-studenter.

5 oktober – justie- och migrationsminister Morgan Johansson pratar om migrationspolitik med arbetarekommunen. Kl. 18.00 i arbetarekommunens lokaler. Kräver partimedlemskap.

19 oktober – seminarium med Inger Lövkrona om våldets kön, mäns våld emot kvinnor. På ABF i Lund kl 18.00. Kostnadsfritt men begränsat antal platser.

Hösttermin 2015 / Autumn 2015

Höstterminens möte hos LSSK är den 24 augusti kl 18.30 – mötet kan hittas här. Den fjärde september är Hälsningsgillet på AF-borgen. Vid hälsningsgillet samlas nya studenter i AF-borgen för att träffa kårer och föreningar och hitta nya grupper att engagera sig med. Vi är självklart där.

Någon dag innan kommer vi även baka inför gillet. Desto fler vi är, desto roligare är det! Evenemanget för den fjärde september hittar du här.

———-

The first meeting this autumn is on the 24th of august at 18.30. On the fourth of september the so called ”Hälsningsgillet” takes places and naturally LSSK will be there. A day or so before we will spend some time preparing and we’d appreciate any help we can get. The more we are, the jollier the occasion.